نام دسته:
واژه‌های ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Oral

11

Noun, Adjective

 • 1402/12/14

Municipal

13

Adjective

 • 1402/12/14

Vital

9

Adjective

 • 1402/12/13

Pension

8

Noun, Verb

 • 1402/12/13

Negative

9

Noun, Adjective, ...

 • 1402/12/13

Jeopardize

10

Verb

 • 1402/08/25

Ventilate

8

Verb

 • 1402/12/13

Obstacle

8

Noun

 • 1402/12/13

Chiropractor

8

Noun

 • 1402/12/13

Magnify

14

Verb

 • 1402/12/13

Obesity

11

Noun

 • 1402/12/10

Epidemic

10

Noun, Adjective

 • 1402/12/10

Scald

11

Noun, Verb

 • 1402/12/10

Transparent

9

Adjective

 • 1402/12/10

Customary

16

Adjective

 • 1402/12/10

Clergy

8

Noun

 • 1402/12/10

Contagious

8

Adjective

 • 1402/12/10

Placard

9

Noun, Verb

 • 1402/08/25

Legible

13

Adjective

 • 1402/12/9

Debtor

11

Noun

 • 1402/12/9

Cancel

11

Verb

 • 1402/12/9

Coincide

14

Verb

 • 1402/12/9

Depart

14

Verb

 • 1402/12/9

Unearth

10

Verb

 • 1402/12/9

کتاب 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی (504 Absolutely Essential Words)، یکی از بهترین منابعی است که برای آزمون‌هایی مانند آیلتس، تافل، تولیمو، جی آر ای، و… می‌توانید بخوانید. برای همین، ما در زبانینا تصمیم گرفتیم که علاوه بر ارائه‌ی لیست لغات 504، تک‌تک آن واژه‌ها را همراه با معنی فارسی، تلفظ، مثال‌های کاربردی، مترادف و… آموزش بدهیم. هدف از این کار، آموزش صفر تا صد لغات کتاب 504 واژه است تا در جمله سازی با کلمات 504 هیچ مشکلی نداشته باشیم. لغات پانصد و چهار را هدفمند یاد بگیرید.