نام دسته:
واژه‌های ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Verdict

10

Noun

 • 1402/12/9

Charity

20

Noun

 • 1402/12/9

Tyrant

10

Noun

 • 1402/12/9

Recede

13

Verb

 • 1402/12/9

Obedient

13

Adjective

 • 1402/12/8

Dejected

10

Adjective

 • 1402/12/8

Kneel

16

Verb

 • 1402/12/8

Tumult

10

Noun

 • 1402/12/8

Wobble

13

Verb

 • 1402/12/8

Swarm

9

Noun, Verb

 • 1402/12/8

Drench

12

Verb

 • 1402/12/8

Biography

14

Noun

 • 1402/12/8

Heed

13

Noun, Verb

 • 1402/12/8

Summit

13

Noun

 • 1402/12/8

Unify

10

Verb

 • 1402/12/8

Abide

14

Verb

 • 1402/12/8

Drought

13

Noun

 • 1402/12/8

Vandal

14

Noun

 • 1402/12/6

Deliberate

12

Adjective, Verb

 • 1402/12/6

Traitor

9

Noun

 • 1402/12/6

Surplus

10

Noun, Adjective

 • 1402/12/6

Dwindle

9

Verb

 • 1402/12/6

Majestic

10

Adjective

 • 1402/12/6

Heir

7

Noun

 • 1402/12/6

کتاب 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی (504 Absolutely Essential Words)، یکی از بهترین منابعی است که برای آزمون‌هایی مانند آیلتس، تافل، تولیمو، جی آر ای، و… می‌توانید بخوانید. برای همین، ما در زبانینا تصمیم گرفتیم که علاوه بر ارائه‌ی لیست لغات 504، تک‌تک آن واژه‌ها را همراه با معنی فارسی، تلفظ، مثال‌های کاربردی، مترادف و… آموزش بدهیم. هدف از این کار، آموزش صفر تا صد لغات کتاب 504 واژه است تا در جمله سازی با کلمات 504 هیچ مشکلی نداشته باشیم. لغات پانصد و چهار را هدفمند یاد بگیرید.