دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Anthropologist

  [ˌænθrəˈpɑːlədʒɪst]

Noun

a person who studies the human race, especially its origins, development, customs and beliefs

مردم شناس

Examples

An armchair anthropologist

مردم شناسی که از صندلی خود تکان نخورده (و بین مردم نرفته)

The anthropologist, Steven Mosher is a doctoral student at Stanford.

انسان شناس، استیون موشر، دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد است.

As an anthropologist, she was interested in the rituals that accompanied birth and death in these cultures.

او به عنوان یک انسان شناس، به آداب و رسومی که همراه با تولد و مرگ در این فرهنگ ها بود، علاقه مند بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>