نام دسته:
واژه‌های ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Ballot

16

Noun, Verb

 • 1402/12/17

Amend

12

Verb

 • 1402/12/17

Wharf

14

Noun

 • 1402/12/16

Drastic

14

Adjective

 • 1402/12/16

Resign

15

Verb

 • 1402/12/16

Ponder

13

Verb

 • 1402/12/16

Legend

11

Noun

 • 1402/12/16

Expose

9

Verb

 • 1402/12/16

Wrath

11

Noun

 • 1402/12/16

Endure

9

Verb

 • 1402/12/16

Snub

11

Noun, Adjective, ...

 • 1402/12/16

Maintain

9

Verb

 • 1402/12/16

Indifference

10

Noun

 • 1402/08/25

Upholstery

11

Noun

 • 1402/12/15

Preoccupied

12

Adjective

 • 1402/12/15

Morgue

4

Noun

 • 1402/12/15

Potential

14

Noun, Adjective

 • 1402/12/15

Nominate

10

Verb

 • 1402/12/15

Multitude

10

Noun

 • 1402/12/15

Vertical

10

Noun, Adjective

 • 1402/12/15

Parole

12

Noun, Verb

 • 1402/12/15

Rehabilitate

10

Verb

 • 1402/12/15

Wasp

11

Noun

 • 1402/12/14

Complacent

14

Adjective

 • 1402/08/24

کتاب 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی (504 Absolutely Essential Words)، یکی از بهترین منابعی است که برای آزمون‌هایی مانند آیلتس، تافل، تولیمو، جی آر ای، و… می‌توانید بخوانید. برای همین، ما در زبانینا تصمیم گرفتیم که علاوه بر ارائه‌ی لیست لغات 504، تک‌تک آن واژه‌ها را همراه با معنی فارسی، تلفظ، مثال‌های کاربردی، مترادف و… آموزش بدهیم. هدف از این کار، آموزش صفر تا صد لغات کتاب 504 واژه است تا در جمله سازی با کلمات 504 هیچ مشکلی نداشته باشیم. لغات پانصد و چهار را هدفمند یاد بگیرید.