دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و پنج ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Architect

  [ˈɑːrkɪtekt]

Noun

a person who makes plans for buildings and other structures; a maker; a creator OR a person whose job is designing buildings

شخصی‌ که‌ برای ساختمان ها و دیگر سازه ها طرح می‌سازد، سازنده، خالق‌، معمار، آرشیتکت، مهندس ساختمان، مهراز، بنیادگر، والادگر

a person who is responsible for planning or creating an idea, an event or a situation

بانی، سازنده، بنیان‌گزار

Synonyms

designer, planner, draughtsman, master builder, creator, father, shaper, engineer, author, maker, designer, founder, deviser, planner, inventor, contriver, originator, prime mover, instigator, initiator

Examples

The famous architect, Frank Lloyd Wright, designed his buildings to blend with their surroundings.

«فرانک‌ لوید رایت‌»، معمار مشهور، ساختمان های خود را به‌ گونه‌ ای طراحی‌ مـی‌کـرد کـه‌ بـا محیط‌ اطراف عجین‌ شوند.

An architect must have a knowledge of the materials that will be used in his structures.

یک‌ مهندس معمار، باید از مصالحی‌ که‌ در ساختمان هایش‌ به‌ کار خواهـد رفـت‌، آگـاهی‌ داشـته‌ باشد.

General Eisenhower was the architect of victory over the Nazis In World War II.

در جنگ‌ جهانی‌ دوم ژنرال «آیزن هاور» طراح پیروزی علیه‌ نازی ها بود.

Bismarck was the architect of modern Germany.

بیسمارک بنیانگزار آلمان نوین بود.

Architect

  [ˈɑːrkɪtekt]

Verb

to design or put together a program or computer system

معماری کردن

Examples

We are looking for someone with experience of architecting data and designing databases.

به دنبال یک نفر با تجربه در زمینه معماری داده و طراحی پایگاه داده هستیم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>