دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس ششم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Employee

  [ɪmˈplɔɪiː]

Noun

a person who works for pay OR a person who is paid to work for somebody

شخصی‌ که‌ در ازای مزد کار می‌کند، کارمند، عضو (اداره و غیره)، مستخدم

Synonyms

worker, labourer, workman, staff member, member of staff, hand, wage-earner, white-collar worker, blue-collar worker, hired hand, job-holder, member of the workforce

Examples

The employees went on strike for higher wages.

کارگران برای دستمزد بالاتر اعتصاب کردند.

My boss had to fire many employees when meat became scarce.

وقتی‌ گوشت‌ کمیاب شد، رئیس‌ مجبور شد کارمندان زیادی را اخراج نماید.

Joey wanted to go into business for himself and stop being an employee.

«جوی» می‌خواست‌ برای خودش کار کند و از کارمند بودن دست‌ بکشد.

One of the employees of our company

یکی از کارمندان شرکت ما

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>