دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Gaudy

  [ˈɡɔːdi]

Adjective

​too brightly colored in a way that lacks taste

(در مورد لباس و ظاهر) رنگارنگ و پرنمایش (ولی نه با خوش سلیقگی)، جلف، نمایشی و بی‌ارزش، اجق وجق

Synonyms

garish, bright, glaring, vulgar, brilliant, flash, loud, brash, tacky, flashy, tasteless, jazzy, tawdry, showy, gay, ostentatious, raffish

Antonyms

conservative, quiet, elegant, modest, dull, subtle, refined, sedate, tasteful, colorless

Examples

Gaudy clothes

لباس های اجق وجق

Gaudy colors

رنگ های نمایشی و بی ارزش

She was tricked out in gaudy dress.

اون با لباس زرق و برق دار فریب خورد.

She does not like gaudy colors and dresses conservatively.

از رنگ های جلف خوشش نمی آید و محافظه کارانه لباس می پوشد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>