دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته شانزدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Habitat

  [ˈhæbɪtæt]

Noun

the place where a particular type of animal or plant is normally found

(محلی که گیاه یا جاندار در آن زندگی می‌کند یا به وجود می‌آید) زیستگاه، بودباش، بوم

Synonyms

home, environment, surroundings, element, territory, domain, terrain, locality, home ground, abode, habitation, natural home

Examples

A habitat for humanity

زیستگاه برای انسان‌ها

The panda's natural habitat is the bamboo forest.

زیستگاه طبیعی پاندا جنگل بامبو است.

The marshes provide a rich habitat for water plants.

باتلاق ها زیستگاهی غنی برای گیاهان آبی فراهم می کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>