دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و پنج ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Longevity

  [lɔːnˈdʒevəti]

Noun

long life; the fact of lasting a long time

طول عمر، عمر طولانی، عمر دراز

Synonyms

durability, endurance, lastingness, old age

Examples

Political longevity

دیرپایی سیاسی

A man of great longevity

مردی با عمر بسیار طولانی

Women have greater longevity than men.

زن‌ها از مردها طول عمر بیشتری دارند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>