دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Penalize

  [ˈpiːnəlaɪz]

Verb

declare punishable by law or rule; set a penalty for OR to punish somebody for breaking a rule or law by making them suffer a disadvantage

مجازات کردن، تنبیه کردن، به کیفر رساندن

​to punish somebody for breaking a rule in a sport or game by giving an advantage to their opponent

جریمه کردن، تاوان گرفتن

to put somebody at a disadvantage by treating them unfairly

در موقعیت نامساعد قرار دادن

Synonyms

punish, discipline, correct, handicap, award a penalty against, impose a penalty on, put at a disadvantage, handicap, cause to suffer, unfairly disadvantage, inflict a handicap on

Examples

The Detroit Lions were penalized fifteen yards for their rough play.

تیم‌ «دترویت‌ لاینز» برای بازی خشن‌ ١٥٠٠ دلار جریمه‌ شد.

We were penalized for not following tradition.

بخاطر عدم پیروی از سنت‌ مجازات شدیم‌.

Mrs. Robins penalized us for doing the math problem in ink.

خانم‌ «رابینز» ما را بخاطر حل‌ مسئله‌ی ریاضی‌ با خودکار جریمه‌ کرد.

To penalize unlicensed drivers

رانندگان بدون گواهینامه را جریمه کردن

To penalize a team 10 yards for unnecessary roughness

به خاطر خشونت بی‌مورد تیم را ۱۰ یارد جریمه کردن

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>