دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته نوزدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Pesky

  [ˈpeski]

Adjective

annoying

(عامیانه) مزاحم، ناخوشایند، آزارگر

Synonyms

troublesome, wicked, mean

Examples

A pesky dog

سگ آزار دهنده

Those pesky people are really annoying.

آن افراد مزاحم واقعاً آزاردهنده هستند.

A pesky mosquito was keeping me awake.

یک پشه مزاحم مرا بیدار نگه داشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>