دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و هشت ۱۱۰۰
4.5 از 8 امتیاز

Revere

  [rɪˈvɪr]

Verb

to admire and respect somebody/something very much

تکریم کردن، حرمت گذاشتن، مورد تکریم قرار دادن، تقدیس کردن

Synonyms

be in awe of, respect, honor, worship, adore, reverence, exalt, look up to, defer to, venerate, have a high opinion of, put on a pedestal, think highly of

Antonyms

despise, scorn, deride, sneer at, hold in contempt

Examples

Revere your parents.

حرمت والدین خودت را نگهدار.

A poet revered by all.

شاعری که مورد تکریم همگان است.

They were taught to revere their country's past glories to the point of worship.

به آنان یاد داده بودند که افتخارات گذشته‌ی کشورشان را تا سر حد پرستش تقدیس کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>