دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Unsavory

  [ʌnˈseɪvəri]

Adjective

​unpleasant or offensive; not considered morally acceptable

ناخوشایند، نامطبوع، ناباب، نادلپسند، نادلچسب، ناشایست، زشت، بد، زننده، (در اصل) بی مزه، بی‌طعم

Synonyms

bland, flat, flavorless, insipid, tasteless, distasteful, unappetizing, unpalatable

Examples

An unsavory incident

یک حادثه ناخوشایند

He hangs around with unsavory characters.

او با اشخاص ناباب رفت و آمد دارد.

Her friends are all pretty unsavory characters.

دوستان او همگی اشخاص بسیار ناپسندی هستند. (دوستان ناباب)

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>