دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Wholesale

  [ˈhəʊlseɪl]

Adjective

in large quantity, less than retail in price OR connected with goods that are bought and sold in large quantities, especially so they can be sold again to make a profit

کمتر از قیمت‌ خرده فروشی‌، عمده فروشی‌، کلان فروشی، عمده فروش، کلان فروش، بنکدار

(especially of something bad) happening or done to a very large number of people or things

در سطح گسترده، در مقیاس وسیع، چکی، (به صورت ) یکجا، گسترده، قلمب، قلمبه، سرجمع، گته، بی‌تمایز، همگانی

Synonyms

extensive, total, mass, sweeping, broad, comprehensive, wide-ranging, blanket, outright, far-reaching, indiscriminate, all-inclusive

Antonyms

limited, restricted, confined, partial, discriminate, selective

Examples

The wholesale price of milk is six cents a quart lower than retail.

قیمت‌ عمده‌فروشی‌ شیر در هر کوارت، شش‌ سنت‌ پایین‌تر از خرده فروشی‌ آن است‌.

Many people were angered by the wholesale slaughter of birds.

افراد زیادی از کشتار گسترده پرندگان به‌ خشم‌ آمدند.

Wholesale prices

قیمت‌های عمده فروشی

A wholesale merchant

تاجر عمده فروش

Wholesale criticism

انتقاد گسترده

The wholesale massacre of civilians

کشتار همگانی غیر نظامیان

Wholesale

  [ˈhəʊlseɪl]

Adverb

​in large quantities, especially so they can be sold again to make a profit OR ​in very large numbers

به‌طور گسترده، سرتاسری، به کلی، یکجا، به‌ میزان گسترده، بصورت عمده فروشی

Synonyms

extensively, comprehensively, across the board, all at once, indiscriminately, without exception, on a large scale

Examples

By buying my ties wholesale I save fifteen dollars a year.

با خرید کراوات‌هایم‌ به‌ قیمت‌ عمده فروشی‌، هرسال پانزده دلار پس‌‌ انداز می‌کنم‌.

They rejected our proposals wholesale.

پیشنهادات ما را به کلی رد کردند.

We buy the building materials wholesale.

مصالح ساختمانی را به صورت عمده می خریم.

These young people die wholesale from heroin overdoses.

این جوانان یکجا به دلیل مصرف بیش از حد هروئین می میرند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>