دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Addict

  [ˈædɪkt]

Noun

one who cannot break away from a habit or practice; addicted, unable to break a habit OR a person who is unable to stop using or doing something as a habit, especially something harmful

کسی‌ که‌ نمی‌تواند عادت یا عملی‌ را ترک کند، معتاد، خو گرفته

Synonyms

junkie, abuser, user, druggie, freak, fiend, mainliner, smackhead, space cadet, pill-popper, head, pothead, dope-fiend, cokehead, acidhead, hashhead, fan, lover, nut, follower, enthusiast, freak, admirer, buff, junkie, devotee, fiend, adherent, rooter, zealot, groupie, aficionado

Examples

Because he was a heroin addict, it was essential for Carlos to get the drug each day.

چون «کارلوس» به‌ هروئین‌ معتاد بود لازم بود هر روز دارو مصرف کند.

Marcia became flabby because she was addicted to ice cream sodas.

چون «مارسیا» معتاد به‌ خوردن لیموناد بستنی‌ بود بسیار بی‌حال شد.

Those who take aspirins and other pain-killers regularly should realize that they may become drug addicts, too.

افرادی که‌ به‌ طور مرتب‌ از آسپرین‌ و دیگر قرص های مسکن‌ استفاده می‌کنند، باید بدانند که‌ آن ها نیز ممکن‌ است‌ معتاد به‌ دارو شوند.

A T.V. addict

خو گرفته به (معتاد) تلویزیون

In that country they force addicts into kicking their habits.

در آن کشور معتادان را وادار به ترک اعتیاد می‌کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>