دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Nettle

  [ˈnetl]

Verb

to make somebody slightly angry

آزردن، برآشفتن، سر به سر گذاشتن

Synonyms

irritate, provoke, annoy, gall, sting, aggravate, incense, ruffle, exasperate, vex, goad, pique, get on your nerves, nark, piss you off

Examples

My remarks clearly nettled her.

اظهارات من به وضوح او را ناراحت کرد.

Reporters kept nettling him about his wife's suicide.

خبرنگاران درباره‌ی خودکشی زنش مرتبا او را آزار می‌دادند.

Her superior attitude and supreme confidence nettled him.

نگرش برتر و اعتماد به نفس بالایش، او را آزرده خاطر کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>