دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Opt

  [ɑːpt]

Verb

choose or favor: select OR to choose to take or not to take a particular course of action

پسندیدن، گزیدن، انتخاب کردن، برگزیدن، ترجیح دادن

Synonyms

choose, decide, prefer, select, elect, see fit, make a selection, pick, select, take, adopt, go for, designate, decide on, single out, espouse, fix on, plump for, settle upon, exercise your discretion in favour of

Antonyms

reject, dismiss, exclude, eliminate, rule out, turn down, preclude, decide against

Examples

If you give me an ice cream choice, I'll opt for chocolate.

اگر انتخاب بستنی‌ را به‌ من‌ بدهی‌، نوع شکلاتی‌ را انتخاب میکنم‌.

Our cheerleaders plan to opt for new sweaters.

سرگروه های ما قصد دارند پلوورهای جدید انتخاب کنند.

On Friday, three of my buddies will opt to go into the navy.

سه‌ تا از دوستان ما قصد دارند روز جمعه‌ به‌ نیروی دریایی‌ ملحق‌ شوند.

She opted to go to Europe.

او رفتن به اروپا را ترجیح داد.

Fewer students are opting for math classes.

شمار کمتری از دانشجویان کلاس‌های ریاضی را برمی‌گزینند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>