دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Raze

  [reɪz]

Verb

to completely destroy a building, town, etc. so that nothing is left

با خاک یکسان کردن، کاملا خراب کردن، منهدم کردن

Synonyms

destroy, level, remove, ruin, demolish, flatten, knock down, pull down, tear down, throw down, bulldoze

Examples

The woodland was razed by fire.

جنگل در اثر آتش سوزی ویران شد.

The village was razed to the ground.

روستا با خاک یکسان شد.

The old stadium was razed in order to build the new sports complex.

استادیوم قدیمی برای ساخت مجموعه ورزشی جدید با خاک یکسان شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>