دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیستم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Redolent

  [ˈredələnt]

Adjective

making you think of the thing mentioned

دارای بوی بخصوص، مبین چیزی بودن، یادآور چیزی بودن، تداعی کننده، حاکی از

smelling strongly of the thing mentioned

خوشبو، معطر

Synonyms

reminiscent, evocative, suggestive, remindful, scented, perfumed, fragrant, aromatic, sweet-smelling, odorous

Examples

Redolent of the sea

دارای بوی دریا

The scene was redolent of happy times.

این صحنه یاد آور لحظات خوش بود.

His image is redolent of the smell of old leather, old money and class.

تصویر او یادآور بوی چرم کهنه، پول و کلاس قدیمی است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>