دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس اول ۵۰۴
3.8 از 39 امتیاز

Relatee

  [rɪˈleɪtt]

Noun

make or show a connection betweennnn.

ایجاد یک ارتباط بین دو چیز

feel sympathy for or identify with with.

احساس همدردی یا همذات پنداری کردن

Meaning English

معنی به فارسی

Synonyms

connect (with), associate (with), link (with), correlate (with), ally (with), ally (with)

Antonyms

antonyms, antonyms, antonyms, antonyms

Examples

the study examines social change within the city and relates it to developments in the country as a wholeeee

این مطالعه تغییرات اجتماعی درون شهر را بررسی کرده و آن را با تحولات کشور به عنوان یک کل مرتبط می کند

kids related to him because he was so rebellious

بچه ها با او ارتباط داشتند، زیرا او بسیار سرکش بود.

kids related to him because he was so rebelliousss

بچه ها با او ارتباط داشتند، زیرا او بسیار سرکش بوددد.

Notes

اشتباه اشتباه اشتباه رایج یا نکته‌ای که باید درباره‌ی آن کلمه باید رعایت بشه. همون thesaurus در دیکشنری تحلیلگران هم می‌شه در این جا استفاده کرد کرد.

Exxample.

Word Family

related

Noun, Adjective

Verb, Adverb

relationship

Noun

Noun, Pronoun

Noun, Pronoun, Adjective

Phrase

relate to to

مرتبط کردن با با

Group work helps children learn to share things and relate to each other...

کار گروهی به کودکان کمک می کند تا یاد بگیرند که چیزها را به اشتراک بگذارند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند کنند

Example Two

معنی مثال دوم

relate something to something ing

لینک دادن چیزی به چیزی چیزی

Most writing systems relate letters to sounds fairly closely closely.

بیشتر سیستم‌های نوشتاری حروف را با صداها نسبتاً نزدیک مرتبط می‌کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. شهاب 1401/12/07 10:33

  خیلی خوب بررسی کرده بودید کلمه رو

  1. shahaboddin 1401/12/07 11:12

   ممنون از نظر خوب تون

 2. ناشناس 1401/12/07 11:17

  نظر دومی که باید گذاشت

  1. shahaboddin 1401/12/07 11:17

   پاسخ نظر دومی که گذاشته شد

   1. shahaboddin 1401/12/07 16:19

    پاسخ به پاسخ نظر دومی که گذاشته شد

 3. شهاب 1401/12/07 11:58

  دیدگاه سوم که باید گذاشته بشه

  1. shahaboddin 1401/12/07 11:59

   پاسخ به دیدگاه سوم که گذاشته شد

   1. shahaboddin 1401/12/07 11:59

    پاسخ به پاسخ دیدگاه

 4. شهاب 1401/12/07 11:59

  دیدگاه چهارم که باید گذاشته بشه

  1. shahaboddin 1401/12/07 12:00

   پاسخ نظر چهارمی که گذاشته شد

 5. شهاب 1401/12/07 12:00

  دیدگاه پنجم که باید گذاشته بشه

  1. shahaboddin 1401/12/07 12:00

   پاسخ به دیدگاه پنجم که گذاشته بشه

 6. شهاب 1401/12/07 12:01

  دیدگاه ششم که باید گذاشته بشه

  1. shahaboddin 1401/12/07 12:01

   پاسخ به دیدگاه ششم که گذاشته بشه

   1. سجاد 1401/12/07 16:20

    پاسخ به پاسخ به دیدگاه ششم که گذاشته بشه

 7. سجاد 1401/12/09 11:35

  این کلمه رو خوب بررسی نکردید!!!!

  1. shahaboddin 1401/12/09 11:37

   بله شما درست می‌گید. تکمیل اش می‌کنیم.

  2. لیلا 1401/12/09 11:38

   نه شما استباه می‌کنید. خوب هم بررسی شده اتفاقاً